Пословни Клуб Удружења „Свети Сава“

Помаже Бог,

Поштована браћо и сестре, светосавски привредници,

Са радошћу вас обавештавамо да jе дана 15.2.2018. године, у оквиру православног удружења „Свети Сава“ заживео дуго времена планирани пословни клуб.

Смисао оснивања и правила пословања клуба је следећи:

  1. Делатност пословног клуба је конципирана тако да одређене привредне активности и потреба за ангажовањем радне снаге коопераната, услужних делатности које можемо понудити једни другима и тако затвореним системом пословања поспешити привредну делатност привредника чланова православног удружења „Свети Сава“.
  2. Морални кодекс – сви учесници – привредници пословног клуба су дужни испоштовати међусобно договорене уговорне обавезе плаћања, рокове, квантитет, услуге, итд. Привредник који се оглуши о поштовање преузетих обавеза и договора ће бити опоменут од стране православног удружења „Свети Сава“, а након тога јавно обележен као неподобан и некоректан привредник, са трајним искључењем из привредног клуба и православног удружења „Свети Сава“.
  3. Привредник који је добио сагласност од православног удружења „Свети Сава“ је дужан да достави уреднику пословног клуба путем електронске поште, све потребне податке (меморандум, банер …), рекламни материјал.
  4. Привредник – члан пословног клуба се обавезује да изврши одређену уплату на рачун православног удружења „Свети Сава“ – чланарина на годишњем нивоу износи минимум 6.000,00 динара (податке о рачуну потражити од сараднице Бранке Писарић). Наведени износ се може уплатити у више рата, са рачуна правног лица – уплатиоца, а сврха уплате је чланарина за пословни клуб.
  5. Уредник интернет странице (сајта) нема право да учлани привредника без сагласности председника православног удружења „Свети Сава“.

Драги наши Светосавци,

Вашим учлањењем и међусобним пословањем ћемо остварити две добре сврхе:

  1. Новац од извршених услуга ће остати у фирми која је национално опредељена и светосавски утемељена.
  2. Помоћи ћете ваше светосавско удружење да опстане са својим многобројним активностима.

За све додатне информације можете нас контактирати на:
тел./факс: 021/451-539, 060/44-30-800, 060/44-30-801
е-пошта: pravoslavnoudruzenjesvetisava@gmail.com