Подигнута гостопримница на Какову

Петочлана екипа столара из удружења је подигла настрешницу – гостопримницу на Хиландрском метоху Каково.

Радови су трајали 12 дана.