Козлац са Хиландара

Радна волонтерска група се вратила из Хиландарског метоха Мило Арсеница и донела одређену количину лека Козлац.

Исти се може добити у просторијама Православног удружења Свети Сава , на адреси Браће Дроњак 17
Тел. 021451539
Лек се не наплаћује!